Jämför mäklararvoden gratis

Jämför mäklararvoden gratis genom den kostnadsfria tjänsten hittamaklare.se. Du fyller i ett kort formulär på någon minut och matchas med de tre bästa mäklarna för dig! Du jämför och bestämmer sedan om du vill gå vidare med någon av mäklarna helt utan kostnad.

Man jämför mäklararvode genom att ta in offerter från olika mäklare. Det kan man göra genom en digital tjänst eller genom att kontakta mäklarna enskilt på egen hand.

Vanliga typer av mäklararvode

Vilket mäklararvode som är bäst beror på fastigheten du ska sälja. När man till exempel säljer en mycket dyr fastighet kan det vara till fördel att ha ett fast arvode som är lågt relativt till slutpriset. Säljer man en billig fastighet kan en fast procentsats vara fördelaktigt istället. Däremot ska man alltid jämföra olika alternativ och diskutera med mäklaren vilket mäklararvode som är bäst för just din fastighet.

Vad som påverkar mäklararvodet är först och främst försäljningspriset. Andra saker som kan påverka är potentiella tilläggstjänster som mäklaren kan erbjuda. Detta varierar mellan olika mäklare. Vilken typ av mäklararvode man väljer påverkar vilka incitament mäklaren har och hur mycket mäklaren kan lägga på omkostnader av försäljningen av din fastighet.

De tre vanligaste typerna av mäklararvoden är:

1. Rörligt mäklararvode (Provision)

Rörligt mäklararvode eller provision är en procentsats av försäljningspriset. Provision är den vanligaste typen av mäklararvode. Hur stort mäklararvodet blir beror på försäljningspriset. Detta ger mäklaren incitament att sälja fastigheten för så högt pris som möjligt. Procentsatsen bestäms mellan dig och mäklaren i uppdragsavtalet och varierar ofta mellan 1-4 procent.

Exempel:

Mäklarens provision är 2% av försäljningspriset.

Fastigheten säljs för 5 miljoner kronor.

Mäklarens arvode blir 100 000 kr.

2. Fast mäklararvode

Fast mäklararvode är ett bestämt belopp som du betalar till mäklaren vid försäljning av din fastighet oavsett vad slutpriset är. Det betyder att du vet hur stort arvodet blir redan i uppdragsavtalet. Hur stort fast mäklararvode ska vara beror på vad du och mäklaren kommer överens om. Då prissättningen är fri så kan det vara bra att jämföra fasta arvoden mellan olika mäklare. Ett fast mäklararvode ger inget incitament för mäklare att sälja till ett högre pris.

Exempel:

Mäklarens fasta arvode är 75 000 kr.

Fastigheten säljs för 5 miljoner kronor.

Mäklarens arvode blir 75 000 kr.

3. Stegrande mäklararvode (Arvodestrappa)

Stegrande mäklararvode eller arvodestrappa är ett mäklararvode som har två delar. Första delen är ett fast arvode eller en fast procentsats upp till ett förbestämt målvärde. Den andra delen är en högre procentsats som används på den del av försäljningspriset som överskrider målvärdet. Hur stort målvärdet och arvodesdelarna ska vara bestämmer du tillsammans med din mäklare. Ett stegrande mäklararvode ger mäklaren incitament att överträffa ditt målvärde och att försöka få till en kraftig budgivning.

Exempel:

Målvärdet är 4,6 miljoner kronor.

Mäklarens fasta arvode är 50 000 kr + 10% på den del av försäljningspriset som överstiger 4,6 miljoner kronor.

Fastigheten säljs för 5 miljoner kronor.

Mäklarens arvode blir 50 000 kr + 40 000 kr.

Är mäklararvodet avdragsgillt?

Mäklararvodet är avdragsgillt både om du gör en vinst eller förlust på din bostadsförsäljning. Du kan göra skatteavdrag för mäklararvodet i din deklaration när du deklarerar bostadsförsäljningen. Deklarationen sker året efter att köpeavtalet har skrivits på och ofta kan din mäklare ge dig information om hur just du ska deklarera din bostadsförsäljning.

Mäklararvodet är avdragsgillt tillsammans med andra kostnader vid försäljningen, som till exempel:

  • Homestyling
  • Fotografering
  • Annonsering
  • Besiktning
  • Övriga kostnader kopplade till försäljningen

Får man dra av mäklararvodet på vinstskatten?

Man får dra av mäklararvodet på vinstskatten när man gör vinst på sin bostadsförsäljning. Mäklararvodet dras av från vinstsumman av bostadsförsäljningen i deklarationen. Du beskattas på den återstående delen av vinsten efter avdrag med 22%. Spara alltid kvitton för att ha underlag till avdrag som du gör i deklarationen. Går du istället med förlust på din försäljning får du ingen vinstskatt men kan ändå få ett visst avdrag i deklarationen för mäklararvodet.

Exempel:

Du köpte fastigheten för 4 miljoner kronor.

Du sålde fastigheten för 5 miljoner kronor.

Mäklarens arvode är 75 000 kr.

Din vinstskatt blir då (5 000 000 – 4 000 000 – 75 000) * 22%.

Förutsatt inga andra avdragsgilla kostnader.

Mäklararvode är inte momspliktigt när fastighetsförsäljningen sker utan samband med verksamhetsöverlåtelse. I det fallet anser Skatteverket att mäklartjänsten har ett tillräckligt starkt samband med en omsättning som är undantagen skatteplikt. Det är då inte heller möjligt att göra något avdrag för ingående moms på mäklararvodet. Fastighetsförsäljning som sker i samband med verksamhetsöverlåtelse å andra sidan är inte undantagen skatteplikt och då finns möjlighet för avdragsrätt för ingående moms.

Hur mycket är mäklararvodet 2022?

Hur stort mäklararvodet är beror på typ av mäklararvode, försäljningspriset samt typ av fastighet. Mäklararvodet ska täcka mäklarens omkostnader och även ge betalt för den tjänst mäklaren utför. Mäklararvodet är ofta inte lägre än 30 000 kr, men kan variera kraftigt.

Mäklararvodet ligger på 60 000 kr i genomsnitt i Sverige 2022. Detta utgör i snitt runt 3% av försäljningspriset. Mäklararvodet ligger på olika nivåer beroende på vart i Sverige försäljningen sker. Mäklararvodet är högre i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö. Procentuellt ligger mäklararvodet högre för fastigheter med lägre värde men de flesta mäklararvodena är någonstans mellan 1-4 procent.

Normalt mäklararvode är 2,5% för bostadsrätter och 3% för villor. I Sverige är det normala mäklararvodet 50 000 kr för bostadsrätter och 65 000 för villor. Mäklararvodet är normalt högre för villor, radhus och fastigheter då mäklaren har ett mer omfattande försäljningsarbete. Det är också högre i marknader som tenderar att ha högre fastighetspriser.

Hur fungerar mäklararvode?

Mäklararvode fungerar så att du och din mäklare kommer överens om vilken typ av arvode som ska utgå i uppdragsavtalet. Fri prissättning gäller och det kan därför vara bra att ta in offerter från flera mäklare så att du vet att du inte betalar för mycket vid försäljningen av din fastighet. Mäklararvodet betalas i regel när fastigheten har sålts och köparen erlagt betalning.

Kan man förhandla eller pruta på mäklararvodet?

Man kan förhandla eller pruta på mäklararvodet med en eller flera mäklare. Det finns inget regelverk kring prissättningen utan du som säljare måste själv bedöma vad du anser vara ett skäligt arvode. Det finns en risk att du betalar ett för högt arvode om du inte jämför och rådfrågar flera olika mäklare.

Vem betalar mäklararvodet?

Säljare betalar mäklararvodet i de allra flesta fallen. Arvodet dras ofta av från handpenningen när fastigheten säljs och vid fullgörandet av köparens betalning motar säljaren handpenningen med avdrag för mäklararvodet. Detta regleras i det uppdragsavtal som du och din mäklare har avtalat.

Tvist om mäklararvode

Tvist om mäklararvode prövas av Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FNR). Tvister kan uppstå om du som säljare inte är nöjd med mäklarens arbete. Det kan till exempel vara så att att mäklaren inte fullföljt sitt uppdrag eller handlat klandervärt på något sätt. Om du som säljare vill ha ett nedsatt mäklararvode eller skadestånd finns flera vägar att gå. Först bör du kontakta mäklaren direkt gällande ditt anspråk. Nästa steg är att vända dig till branschnämnden FRN där ditt ärende kan prövas. Bär inte det frukt är en sista utväg är att vidta rättsliga åtgärder med hjälpa av en jurist i tingsrätten.

Info om Mäklararvoden  
🏦 Mäklararvode procent: 1-5%
📊 Mäklararvode snitt: 37 432 kr
📉 Lägsta arvodet: 11 200
📈 Högsta arvodet: 297 000
Mäklararvode
Mäklararvode hus
Mäklararvode radhus
Mäklararvode lägenheter
Mikael

Mikael - Innehållsansvarig Mikael har ett stort intresse inom fastigheter och har sedan 2022 varit innehållsansvarig på Bramäklare.se. Mikael har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Bramäklare.se är korrekt och alltid uppdaterad.