Utbildning för att bli mäklare

För att bli mäklare krävs det oftast en formell utbildning. I Sverige finns det olika sätt att bli utbildad mäklare/mäklarassistent, beroende på vilken typ av mäklare man vill bli. Det finns två huvudsakliga vägar att gå: antingen en utbildning på högskolanivå eller en kortare utbildning som ger grundläggande kunskaper i fastighetsförmedling.

Karriärmöjligheter för mäklare

Efter avslutad utbildning kan mäklare arbeta på olika sätt. Många mäklare arbetar på egna företag eller som anställda på större mäklarföretag. Mäklare kan också arbeta som frilansande mäklare och ta uppdrag efter behov. Lönen varierar mycket beroende på vart du jobbar.

Mäklare kan även specialisera sig på vissa områden, till exempel kommersiella fastigheter eller bostadsrätter. Specialisering kan ge mäklaren en djupare kunskap och erfarenhet inom ett visst område, vilket kan vara attraktivt för klienter och öka mäklarens anställningsbarhet. Det finns även möjlighet för mäklare att fortsätta sin utbildning genom att ta olika certifieringar och utbildningar inom sitt område av specialisering.

Mäklare som har många års erfarenhet och en stark portfölj kan också överväga att starta eget företag och anställa andra mäklare. Det finns också möjlighet att satsa på en ledande befattning inom mäklarföretaget, som till exempel chefsmäklare eller vd. Mäklare som vill utveckla sin karriär kan också överväga att ta en ledarutbildning eller en eftergymnasial utbildning inom företagsledning eller entreprenörskap.

Högskoleutbildning för mäklare

Mäklare som vill ta en högskoleutbildning har möjlighet att läsa på olika högskolor runt om i Sverige. Utbildningarna tar vanligtvis tre till fyra år att genomföra och ger en grundläggande kunskap om fastighetsmarknaden och fastighetsförmedling, samt en djupare förståelse för hur fastighetsmarknaden fungerar och vilka faktorer som påverkar priserna. Här kan du läsa om hur mycket mäklare i snitt tjänar.

Högskoleutbildningar inom mäklaryrket ger också en möjlighet att specialisera sig inom olika områden, som kommersiella fastigheter eller bostadsrätter. Efter avslutad högskoleutbildning kan mäklare arbeta på en mäklarbyrå eller starta eget företag och satsa på en ledande befattning inom mäklarföretaget.

Mikael

Mikael - Innehållsansvarig Mikael har ett stort intresse inom fastigheter och har sedan 2022 varit innehållsansvarig på Bramäklare.se. Mikael har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Bramäklare.se är korrekt och alltid uppdaterad.