Varför är gröna bolån ett bra val och vad kan man få för ränta?

Gröna bolån är ett bra val för den som vill göra en positiv inverkan på miljön och klimatet. Genom att välja ett grönt bolån så bidrar man till att minska utsläppen av koldioxid och på så sätt bidrar till en hållbar utveckling.

Man kan också få en lägre ränta på bolånet jämfört med vanliga bolån, vilket gör det bättre för både plånboken och miljön. Rabatt på räntan kan variera beroende på vilken bank man ansöker hos, men det är vanligtvis mellan 0,1-0,5%.

Varför är gröna bolån viktigt för miljön?

Gröna bolån är viktigt för miljön eftersom det bidrar till att minska utsläppen av koldioxid och på så sätt bidrar till en hållbar utveckling.

Vad är kraven för att få ett grönt bolån?

För att få ett grönt bolån så krävs det oftast att bostaden är byggd efter 2014, har en energideklaration med energiklass A eller B, och att det finns tilläggsinstallationer som solceller eller värmepumpar. Dessa kriterier kan variera beroende på vilken bank man ansöker hos, men det är vanligtvis dessa som krävs för att få ett grönt bolån.

Vad är ett grönt bolån?

Ett grönt bolån är ett lån med lägre ränta för de som väljer att bo i en bostad med hög energieffektivitet. Bostaden måste uppfylla vissa kriterier, som att ha en energideklaration med energiklass A eller B enligt Boverkets skala.

Vad är skillnaden mellan ett grönt bolån och ett vanligt bolån?

Den största skillnaden mellan ett grönt bolån och ett vanligt bolån är räntan. Ett grönt bolån har en lägre ränta för de som väljer att bo i en bostad med hög energieffektivitet.

För att få ett grönt bolån så måste bostaden uppfylla vissa kriterier, som att ha en energideklaration med energiklass A eller B. Vanliga bolån har en högre ränta och kräver inte samma kriterier för att få lånet.

Mikael

Mikael - Innehållsansvarig Mikael har ett stort intresse inom fastigheter och har sedan 2022 varit innehållsansvarig på Bramäklare.se. Mikael har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Bramäklare.se är korrekt och alltid uppdaterad.