Lånegaranti per företag – individuella lösningar för varje företag

För att ytterligare stötta företag i Sverige som har fått ekonomiska svårigheter på grund av coronapandemin har regeringen gått ut med ett förslag om en lånegaranti per företag.

Garantin innebär att staten garanterar 70 procent av lånebeloppet för varje företag, upp till ett maxbelopp på 75 miljoner kronor. Bankerna i sin tur garanterar resterande 30 procent. Det finns öppen möjlighet för företagen att ansöka om lånegarantin och bankerna ska administrativt hantera ansökningarna och bevilja lånen.

Denna lånegarantin ska hjälpa bankerna att stötta mer företag och på så sätt öka chansen för företagen att överleva coronakrisen. Regeringen har även inom programmet planerat förlängningar på högst 3 månader, för att säkerställa att företagen kan få den tid de behöver.

Vad är en lånegaranti?

En lånegaranti är en form av säkerhet som tillhandahålls av en tredje part, oftast en stat eller en statlig myndighet, för att underlätta för företag att få lån från banker eller andra finansiella institut. Genom att erbjuda en lånegaranti, garanterar den tredje parten för en del av lånet, vilket minskar risken för banken och gör det lättare för företaget att få ett lån.

Vilka företag kan ansöka om lånegaranti?

Ansökan om lånegaranti är öppen för alla små och medelstora företag. Många gånger, ett särskilt program för lånegaranti är vände till kulturella och kreativa sektorerna eller företag som på grund av pandemi fått ekonomiska svårigheter.

Det är bäst att kolla upp med den statliga myndigheten som administrerar lånegarantin för att ta reda på vilka kriterier som gäller.

Hur ansöker man om lånegaranti?

Processen för att ansöka om lånegaranti varierar beroende på vilken stat eller myndighet som administrerar programmet. Vanligtvis krävs det att företaget fyller i en ansökan som ska innehålla information om företaget och dess ekonomiska situation.

Därefter bedömer banken ansökan och tar beslut om att bevilja eller inte bevilja lånet med lånegarantin.

Vilken andel av lånet garanterar lånegarantin?

Andelen av lånet som garanteras varierar beroende på vilket program det gäller. Vanligtvis garanterar en lånegaranti 30-70 procent av lånebeloppet.

Vilken typ av lån kan man få med en lånegaranti?

Lånegarantier gäller vanligtvis för kortfristiga och medelstora lån som kan användas för att finansiera företagets verksamhet. Det kan röra sig om att refinansiera befintliga lån eller att få tillgång till nya krediter.

Mikael

Mikael - Innehållsansvarig Mikael har ett stort intresse inom fastigheter och har sedan 2022 varit innehållsansvarig på Bramäklare.se. Mikael har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Bramäklare.se är korrekt och alltid uppdaterad.